1.  SIJIL PENGOPERASIAN PERNIAGAAN (SPP)
   BUKU TUTORIAL MIKROEKONOMI 
     BUKU PEMASARAN MEDIA SOSIAL
     BUKU PELAN PERNIAGAAN: KIT UNTUK MERANCANG IDEA PERNIAGAAN
     
2.  SIJIL PENYELENGGARAAN BANGUNAN (SPB)
   BUILDING MAINTENANCE INNOVATION AND INVENTION COMPETITION '23