Polisi Keselamatan Siber (PKS), Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) ini bertujuan menerangkan mengenai tanggungjawab dan peraturan-peraturan yang perlu difahami dan dipatuhi oleh warga KPT, pembekal dan pihak yang mempunyai urusan dengan perkhidmatan ICT KPT dalam melindungi aset ICT KPT.

Dokumen lampiran : Polisi Keselamatan Siber, KPT