UNIT E- LEARNING

eBook

 Model Pembelajaran

 Software

 

   

UNIT PENYELIDIKAN, INOVASI & KOMERSIALAN

  E-Prosiding PIPP 2022

  E-Prosiding Seminar Penyelidikan Pantas Zon Johor 2023 

 

   

UNIT PERHUBUNGAN & LATIHAN INDUSTRI

 Borang

 

   

UNIT JAMINAN KUALTI

 Pelan Strategik & Pelan Tindakan KKBP 2023

Pelan Tindakan KKBP 2024

   

 

UNIT ICT

 Dasar Keselamatan ICT

 Pelan Strategik Pendigitalan KPT (2021-2025)